در حال بارگذاری ...

تلفن تماس: 33239072-087
طبقه همکف
طبقه همکف
پذیرش - جوابدهی
طبقه اول
طبقه اول
نمونه گیری - بیوشیمی ادرار - آنالیز اسپرم - انگل شناسی- اتاق مسئول فنی
طبقه دوم
طبقه دوم
تفکیک - میکروب شناسی - خون شناسی- بیوشیمی خون
طبقه سوم
طبقه سوم
هورمون شناسی - ایمنی شناسی - مولکولی - سالن جلسات - امور اداری
تماس با ما
سنندج، خیابان آبیدر، پایین‌تر از چهارراه، کوچه پرتوی، پلاک 3
تلفن تماس: 33239072 087 
فکس: 33239092 087
ساعت کاری آزمایشگاه
شش ماه اول:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 21) (پنج‌شنبه 7 الی 19)
شش ماه دوم:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 20) (پنج‌شنبه 7 الی 18)